CSW Talent Specials

Hoe beter je school past bij jouw talenten, hoe leuker het is en hoe meer je zult leren!

Daarom gaan we samen het avontuur aan om te ontdekken waar je goed in bent. Met de CSW Talent specials krijg je volop kansen om je eigen koers te kiezen. Van kunst tot sport. Van taal tot natuur. Van techniek tot muziek. Sommige CSW Talent specials zijn voor de hele klas, andere kun je individueel kiezen. Iedere CSW-locatie legt haar eigen accenten. Zie

Extra uitdaging

Bovendien is er aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen, bijvoorbeeld in de vorm  van TTO en extra examenvakken. Maar we hebben ook aandacht voor leerlingen die wat extra steun nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie en faalangst.