Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Alle scholen voor BO en VO verzorgen per 1 augustus 2014 Passend Onderwijs, d.w.z. dat scholen dan de plicht hebben een aangemelde leerling een passende onderwijsplaats te bieden.

 

Indien mogelijk binnen de eigen school, anders binnen het samenwerkingsverband (uitgezonderd leerlingen met ernstige stoornissen in het gehoor- of gezichtsvermogen). Dit heet zorgplicht. Om zoveel mogelijk leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen binnen CSW te kunnen begeleiden, maken we onze basiszorg zo sterk mogelijk en hanteren we de systematiek van het Handelingsgericht werken. Lees verder over Passend onderwijs via deze  link .