Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

De Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren is het samenwerkingsverband van vier Voortgezet Onderwijsbesturen; de Mondia Scholengroep, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Stichting Respont en Stichting De Korre. Samen realiseren zij Passend Onderwijs voor alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs op Walcheren, in de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. 

We willen zoveel mogelijk ondersteuning binnen onze reguliere VO-scholen organiseren. Niettemin zal een groep leerlingen altijd aangewezen blijven op onderwijs in speciale voorzieningen. We willen onderwijs van hoge kwaliteit, met voor alle leerlingen een bij hun mogelijkheden passende onderwijsondersteuning. Als zich een nieuwe ondersteuningsvraag voor doet zal daar een nieuw arrangement georganiseerd moeten worden, individueel, steeds meer flexibel en op maat en/of in klein groepsverband. We blijven ontwikkelen en afstemmen. Hiervoor gaan we steeds intensiever samenwerken.

 

Klik op het logo om naar de website van Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren te gaan.