Schoolgids 2019-2020

Voor ieder schooljaar wordt een digitale schoolgids samengesteld. De documenten van deze digitale schoolgids zijn op onze website te vinden. Deze schoolgids is een samenvatting van de meest relevante informatie over de school.

Lessentabellen  

 

Doorstroom binnen de school 2018-2019 

Van de Perre

Toorop Talent College

Bestevaêr

 

Examenresultaten 2018-2019 

Van de Perre

Toorop Talent College

Bestevaêr

 

-Doorstroom naar vervolgonderwijs 2017-2018

Van de Perre

Toorop Talent College

Bestevaêr

 

Begeleiding en ondersteuning

Klachtenregeling

Convenant Schoolveiligheid

Ouderbijdrage en schoolkosten

Schoolbrochure