Schoolgids 2020-2021

Voor ieder schooljaar wordt een digitale schoolgids samengesteld. De documenten van deze digitale schoolgids zijn op onze website te vinden. Deze schoolgids is een samenvatting van de meest relevante informatie over de school.

Lessentabellen  

 

Doorstroom binnen de school

Van de Perre

Toorop Talent College

Bestevaêr

 

Examenresultaten

Van de Perre

Toorop Talent College

Bestevaêr

 

-Doorstroom naar vervolgonderwijs

Van de Perre

Toorop Talent College

Bestevaêr

 

Begeleiding en ondersteuning

Klachtenregeling

Convenant Schoolveiligheid

Ouderbijdrage en schoolkosten

Schoolbrochure