Regeling annuleren CSW reizen en excursies

Het jaarlijkse aanbod van reizen en excursies is te vinden in de webwinkel van CSW: CSWinkel. Het aanmelden voor een reis of excursie wordt gedaan door deze te bestellen in de webwinkel.

 

In de reiswereld is het gebruikelijk dat eenmaal gedane reserveringen niet zonder kosten geannuleerd kunnen worden. CSW sluit geen annuleringsverzekering voor individuele deelnemers. De kosten hiervoor zijn erg hoog en staan niet in verhouding tot hetgeen verzekerd wordt. Dit betekent wel dat CSW reeds gemaakte kosten niet kan terugvorderen, indien een leerling onverhoopt niet meegaat en de reis of excursie wordt geannuleerd.

 

CSW hanteert bij annuleren de volgende uitgangspunten:

  • Indien door doubleren de leerling niet meegaat wordt de betaalde reissom voor 100% terugbetaald.
  • Indien een leerling zich uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis afmeldt, wordt 50% van de reissom terugbetaald. Deze afmelding dient met redenen schriftelijk of via email aan de contactpersoon bij CSW te worden gedaan. De contactpersoon is vermeld bij de reisinformatie.
  • Indien een leerling zich binnen 6 weken voor aanvang van de reis afmeldt, wordt 25% van de reissom terugbetaald. Ook deze afmelding dient met redenen schriftelijk of via email aan de contactpersoon bij CSW te worden gedaan. De contactpersoon is vermeld bij de reisinformatie.
  • Indien er sprake is van nalatigheid door de leerling vindt er geen restitutie van de reissom plaats. Van nalatigheid is bijvoorbeeld sprake als het paspoort niet aanwezig of niet deugdelijk is gebleken.
  • Voor schade aan persoonlijke bezittingen hanteert CSW de interne schaderegeling.

 

Wij adviseren ouders/verzorgers om aanvullend een reis- en annuleringsverzekering te sluiten. Kosten die u op basis van bovenstaande uitgangspunten niet terug krijgt, kunt u eventueel verhalen op deze verzekering.