Schoolregels

Omdat CSW het van belang vindt dat iedereen zich op school veilig, vertrouwd en met respect behandeld voelt, hebben we samen met de leerlingenraad onze schoolregels opgesteld.

Deze schoolregels zijn gericht op het verschaffen van duidelijkheid en het creëren van een respectvolle houding van leerlingen ten opzichte van elkaar, van docenten en van anderen. Op CSW zijn rechten, regels en plichten met elkaar in evenwicht. Ze stellen leerlingen in staat om rekening te leren houden met anderen en zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.

 

Schoolregels 2021-2022