Veel gestelde vragen over GPL

Gepersonaliseerd Leren

GPL: Betekent Gepersonaliseerd leren dat leerlinge nvoor verschillende vakken op verschillende niveau werken?

Het is inderdaad mogelijk dat een leerling verschillende vakken op verschillende niveaus volgt.   

GPL: Krijgen de kinderen extra begeleiding bij een bepaald vak waar ze moeite mee hebben?

Er is ruimte tijdens workshoptijd voor leerlingen om bij hun docenten te werken van de vakken die ze lastig vinden. Daarnaast plant de vakdocent extra uitlegtijd (een “lezing”) in voor groepjes leerlingen die extra uitleg nodig hebben bij een bepaald onderwerp.  

GPL: Krijg je bij gepersonaliseerd leren minder "echte" lesuren van bijvoorbeeld biologie, wiskunde dan in het standaard onderwijs, dus minder echt klassikaal?

We spreken niet van lessen, maar van "leeractiviteiten". Een van de leeractiviteiten is bijvoorbeeld "lezing". Hierbij krijgen leerlingen uitleg. De ene leerling heeft meer uitleg nodig van de andere leerling. De vakdocent bepaalt welke leerling bij de lezing moet zijn. Een andere leeractiviteit is bijvoorbeeld een "labsessie". Hierbij gaan leerlingen onderzoekend leren voor een bepaald vak.   
Zo bestaan alle vakken uit verschillende leeractiviteiten, waar leerlingen al dan niet verplicht aan deelnemen. Op het moment dat een leerlingen niet hoeven deel te nemen, werken  zij bijvoorbeeld aan een ander vak waar zij meer tijd voor nodig hebben of volgen ze het vak op een hoger niveau.  

GPL: Betekent gepersonaliseerd leren dat een kind veel zelfstandig moet werken?

Nee, er zijn heel veel verschillende werkvormen en leeractiviteiten om de leerdoelen te bereiken.  

Er wordt bij veel leeractiviteiten samengewerkt, omdat dit een belangrijke vaardigheid is bij het leren.  

GPL: Als het rooster per leerling anders is, kun je dan nog wel fijn samenwerken?

Nee, er zijn heel veel verschillende werkvormen en leeractiviteiten om de leerdoelen te bereiken.  

Er wordt bij veel leeractiviteiten samengewerkt, omdat dit een belangrijke vaardigheid is bij het leren.  

GPL: Hoe worden leerlingen ingedeeld qua niveau?

De leerling start op het niveau dat de basisschool adviseert. Na de kerstvakantie wordt gekeken of het nodig is dat voor een of meer vakken het niveau naar boven of naar onder moet worden bijgesteld. 

GPL: Als de leerling een gemengd advies krijgt, hoe wordt deze dan ingedeeld?

De leerling komt in een ‘dakpanklas’ die aansluit bij het basisschooladvies. De leerling heeft door het gepersonaliseerd onderwijs op CSW Bestevaêr de mogelijkheid te laten zien dat hij/zij het hogere niveau aan kan. Dat kan zijn bij alle vakken, maar het kan ook alleen bij bepaalde vakken waar de leerling goed in is.  

 

GPL: Krijgen de leerlingen cijfers?

Binnen GPL werken we aan leerdoelen, die per kleur (niveau) verschillen. Als leerlingen het leerdoel hebben behaald, wordt dat afgevinkt in de portal. Er worden geen cijfers gegeven. 

iPad vragen

iPad-1: Werkt CSW Bestevaêr ook met iPads?

Ja, op CSW Bestevaêr werken we met iPads. 

 

iPad-2: Moet je de IPad kopen?

Ja, ouders kopen zelf een iPad via school. School zorgt voor de benodigde apps. Ouders die dit niet zelf kunnen betalen, kunnen Stichting Leergeld vragen om een bijdrage. 

iPad-3: Wordt er ook nog uit leerboeken geleerd?

De leerbronnen staan in de Portal op de iPad. Er worden weinig tot geen boeken gebruikt. Leerlingen hebben daarom bij ons al hun lesmateriaal bij elkaar op hun device en geen zware/ volle boekentas.  

Wel worden er schriften gebruikt en zijn er bij veel vakken soms ook opdrachten zonder iPad.  

iPad-4: Hebben de iPads ook een qwerty toetsenbord net als een laptop?

De iPads hebben zelf geen los toetsenbord. Bij een iPad kun je wel een gewoon of inklapbaar toetsenbord gebruiken via bluetooth.  

iPad-5: Kan je iPad ook gebruiken voor thuis en niet voor huiswerk?

Ja dat kan. Het is aan de ouders of ze hun kind hier toestemming voor geven. 

iPad-6: Hoe gaan jullie om met leerlingen die minder goed mee komen op de iPad?

Wij zijn als school enthousiast over de inzet van de iPad vanwege de vele mogelijkheden en de makkelijke manier waarop we lesmateriaal met leerlingen kunnen delen.   
Wij zien dat leerlingen hier snel aan wennen. Voor veel vakken werken de leerlingen naast de iPad ook gewoon in een schrift, het is niet zo dat ze niet meer schrijven.   
Als uw kind liever geen gebruik maakt van digitale leermiddelen raden we u aan goed te overwegen of Bestevaêr voor hem/haar een geschikte school is.   

Stamgroep/klas

Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in een klas?

De stamgroep bestaat uit ongeveer 24 leerlingen. Elke stamgroep heeft twee coaches. 

Coach is hetzelfde als mentor?

Dat is ongeveer hetzelfde inderdaad. 

Hebben de leerlingen ook nog zo iets als "mentorles"?

Elke dag hebben alle leerlingen een half uur dagstart met de stamgroep/ mentorklas en de coach.  

Wordt er ok aandacht besteed aan "leren leren"?

Zeker! Tijdens de dagstart en het coachgesprek (wekelijks individueel) is hier tijd en aandacht voor.   

Blijft samenstelling klas bij alle vakken dezelfde?

De samenstelling kan verschillend zijn per vak, maar in het begin nog niet. Ook starten de leerlingen elke dag met dezelfde stamgroep. 

Het is dus niet zo dat je een hele dag met je vaste klas/stamgoep zit?

In het begin wel. Later in het jaar, als leerlingen meer op hun eigen tempo en op hun eigen niveau gaan werken, zitten ze voor leeractiviteiten ook met leerlingen uit andere stamgroepen. 

Zitten mavoleerlingen alleen met mavo leerlingen in de klas?

Leerlingen zitten in zogenoemde ‘dakpanklassen’. Leerlingen van verschillende niveaus kunnen dus bij elkaar in de klas zitten. 

Als het kind gemengd advies krijgt, hoe wordt die dan ingedeeld?

De leerling komt in een ‘dakpanklas’ die aansluit bij het basisschooladvies. De leerling heeft door het gepersonaliseerd onderwijs op Bestevaêr de mogelijkheid te laten zien dat hij/zij het hogere niveau aan kan. Dat kan zijn bij alle vakken, maar het kan ook alleen bij bepaalde vakken waar de leerling goed in is. 

Komen de leerlingen van dezelfde basisschool meestal in dezelfde klas?

De klassen worden dakpansgewijs ingedeeld naar niveau. Er wordt daarbij niet automatisch gekeken van welke basisschool een leerling komt. 

Het is bij de intake mogelijk om een voorkeur uit te spreken met wie een leerling wel of niet in de klas zou willen. Indien mogelijk houden we hier rekening mee.  

Contact school met ouder/verzorger

Hoe is het contact tussen school en ouders geregeld?

Er zijn twee keer per jaar driehoeksgesprekken met leerling, ouder(s)/ verzorger(s) en de coach. 

Daarnaast kunnen ouders/ verzorgers in de portal het verslagje van het wekelijkse coachgesprek lezen.  

De coaches en docenten zijn bereikbaar via hun e-mailadres. Indien nodig kan een afspraak worden gemaakt voor een gesprek.  

Wat wordt van mij als ouder verwacht?

Twee keer per jaar deelnemen aan de driehoeksgesprekken gesprekken.  

Uw kind helpen met plannen, organiseren en motiveren: net zoals op elke andere school voor voortgezet onderwijs.