WA-verzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheids (W.A.)-verzekering die door het schoolbestuur is afgesloten, dekt uitsluitend die aanspraken die voortvloeien uit schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het schoolbestuur en van alle leden van het personeel in de uitoefening van hun functie.

 

De W.A.-verzekering vergoedt alleen schade toegebracht aan derden. In een enkel geval kan ook een leerling die derde zijn, bijvoorbeeld wanneer hem door schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het schoolbestuur of van een docent een ongeval is overkomen (bijvoorbeeld door een gebrek aan het schoolgebouw respectievelijk de inrichting daarvan). Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van leerlingen voor activiteiten die plaatsvinden binnen de school/lesuren c.q. verband houden met activiteiten die in schoolverband worden ondernomen.

 

De wettelijke aansprakelijkheid is secundair verzekerd. De verzekering is dus een aanvulling op de WA-particuliere verzekering. In geval van schade zal in eerste instantie de WA particuliere verzekering van de ouders/verzorgers worden aangesproken. Indien de verzekering geen/onvoldoende dekking biedt kan de schade worden verhaald op de schoolverzekering