CSW en internationalisering

De wereld begint steeds meer op een dorp te lijken. Maar wel een dorp met ontzettend veel verschillende talen en culturen. Daarom hecht CSW veel waarde aan internationalisering.

Op alle vestigingen is er aandacht voor dit thema. Zo vinden er uitwisselingen (en buitenlandse stages) plaats met scholen uit o.a. Sint-Niklaas, La Spezia, Keulen en Huesca. Sinds januari 2023 beschikt CSW over een Erasmus Accreditatie, waardoor de school (minimaal) tot 2027 eenvoudiger subsidie kan aanvragen voor internationale activiteiten. Hiermee behoort CSW tot een selecte groep Nederlandse scholen die geaccrediteerd is.

Talenkennis
Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van het programma is een bijdrage te leveren aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Erasmus+ wil zo veel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, door het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties. Hierdoor draagt het programma bij aan duurzame groei, werkgelegenheid, sociale cohesie en de versterking van de Europese identiteit.

Door met Erasmus+ in het buitenland te leren, te werken of deel te nemen aan internationale projecten, verbeteren leerlingen en docenten hun communicatieve en interculturele vaardigheden. Zij doen tevens onmisbare soft skills en talenkennis op.

Maatschappelijk werk
Maar CSW zet ook voet op andere continenten! Zo vinden er vrijwilligersreizen plaats naar o.a. Kenia en Gambia. Tijdens deze reizen ligt de focus op maatschappelijk werk, zoals het opknappen van schoolgebouwen en (plastic) afval verwijderen van stranden.

Onze doelen
1 Identiteit - De wereld als achtertuin. CSW wil bereiken dat onze leerlingen als betrokken wereldburger de maatschappij betreden en open staan voor een internationale samenwerking.
2 Maximale ontplooiing - Internationale studie en beroep. In het LOB-programma willen we internationale mogelijkheden opnemen om leerlingen te stimuleren een buitenlandse studie en/of stage te kiezen.
3 Quality education – CSW wil docenten professionaliseren en leerstrategieën en executieve vaardigheden van leerlingen verbeteren.