Schoolplan

Elke school voor voortgezet onderwijs is verplicht een Schoolplan op te stellen. Hierin wordt onder meer het onderwijs- en personeelsbeleid uitgestippeld. Download ons Schoolplan hieronder.

Schoolgids

Voor ieder schooljaar stellen wij een digitale Schoolgids samen. Hierin is relevante informatie voor leerlingen en ouders te vinden. Denk aan lessentabellen, examenregels en schoolkosten. Download hieronder onze Schoolgids.

Examenreglement

Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen wordt afgenomen vanaf vmbo 3, havo 4 en vwo 4. Het centraal examen in mei van vmbo 4, havo 5 en vwo 6. Ieder jaar wordt voor 1 oktober voor alle betrokken leerjaren per vestiging het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA) gepubliceerd. In deze PTA’s zijn alle belangrijke zaken rondom het (school-)examen opgenomen. Denk hierbij aan de omschrijving van de leerstof per vak, de belangrijke data die betrekking hebben op de examens en bijvoorbeeld de namen van de examinatoren.

Ook wordt op hetzelfde moment het nieuwe Examenreglement gepubliceerd. Hierin zijn alle officiële regelingen opgenomen rondom bijvoorbeeld het vaststellen van de cijfers, het bepalen van de uitslag, herkansingsregelingen. Ook is opgenomen op welke manier er beroep kan worden aangetekend.

Smartphonebeleid CSW

CSW wil dat leerlingen volledig gefocust zijn op lessen en andere schoolactiviteiten. Bovendien willen wij voorkomen dat er (ongevraagd) beeldmateriaal gemaakt en verspreid wordt. Daarom hanteert CSW sinds 1 augustus 2023 onderstaand beleid.

Reglement Veiligheidscontroles

Protocol Schorsing en verwijdering