Wie zijn onze partners?

ZeeProf
Het professionaliseringsplatform van en voor alle Zeeuwse scholen in het VO, MBO en HBO.

DCO Platform Zeeland
Diensten Centrum Onderwijs is een netwerk van 15 onderwijsinstellingen, gericht op kennisuitwisseling en efficiency.

ZAOS
De ZAOS is een opleidingsschool waarin studenten een duaal opleidingstraject volgen met als doel docent te worden op een middelbare school of vakopleiding in Zeeland.

PVOW
Passend Voortgezet Onderwijs Zeeland maakt zich hard voor goed onderwijs voor alle leerlingen op Walcheren. In totaal maken drie scholen voor voortgezet onderwijs, één school voor praktijkonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs deel uit van het samenwerkingsverband.

BVW
BVW staat voor Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren. Dit betekent dat de twee schoolbesturen op Walcheren, CSW en Mondia, gezamenlijk een arrangement aanbieden aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan in een gewone klas kan worden geboden. Alle leerlingen van de structuurgroepen staan ingeschreven bij CSW, Scheldemond College of Nehalennia.

Lesgeven in Zeeland
Een initiatief van het Zeeuwse onderwijs, dat een duidelijke ambitie heeft: kwalitatief goed, duurzaam en toekomstgericht onderwijs. Onze onderwijsprofessionals hebben hierin een sleutelrol.

ISKW
De Internationale Schakel Klas Walcheren is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. ISKW vangt leerlingen uit alle delen van de wereld op, die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. De leerlingen leren gemiddeld in twee jaar tijd zoveel Nederlands dat ze kunnen doorstromen naar het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.