Meldpunt

Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld? Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

☉ Seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik;
☉ Lichamelijk geweld;
☉ Grove pesterijen;
☉ Extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31(0)306706001. Ga naar de website van de onderwijsinspectie voor meer informatie.

Website onderwijsinspectie