Begeleiding op CSW Van de Perre

Het maakt niet uit welke opleiding je volgt, iedereen heeft weleens hulp nodig. Voor de één is dat extra uitleg bij wiskunde of  begeleiding bij het huiswerk. Voor de ander is dat een luisterend oor, omdat er problemen zijn. Het doel van ondersteuning is dat je gehoord én geholpen wordt. CSW is daarin sterk. De eerste personen bij wie je altijd kunt aankloppen, zijn de vakdocenten en de mentor.

 

De mentor als contactpersoon

Elke klas heeft een mentor. Een mentor voert individuele gesprekken met alle mentorleerlingen van de klas en houdt in de gaten of het goed gaat. Gaat het even wat minder, dan probeert de mentor daar eerst zelf met de leerling aan te werken. In sommige gevallen is het nodig een leerling individueel te begeleiden op het gebied van ‘leren leren’ en het (plannen van) huiswerk. Daarbij kan de studiecoach een belangrijke rol spelen. In de brugklas heeft iedere klas een mentor én een studiecoach. Deze studiecoach helpt leerlingen te 'leren leren'.

Soms is het nodig dat een leerling met bijvoorbeeld een leerprobleem voor korte of langere tijd extra ondersteuning krijgt. Dan komt de ondersteuningscoördinator in beeld om te kijken welke extra ondersteuning er nodig is. De extra ondersteuning  wordt gegeven in en vanuit het ondersteuningscentrum. De ondersteuners informeren via de mentor alle vakdocenten van de klas op welke wijze de ondersteuning wordt gegeven en hoe de vakdocenten daar het beste bij kunnen aansluiten.

 

Inloopspreekuur

Komend schooljaar is er bovendien binnen school de mogelijkheid om het inloopspreekuur van verschillende instanties te bezoeken. De inloopspreekuren worden aangeboden door Welzijn Middelburg, Schoolmaatschappelijk werk, Halt en Emergis Preventie. Het is een laagdrempelige manier om leerlingen in gesprek te laten gaan met een professional, wanneer ze met vragen rondlopen die ze niet met een mentor of een ondersteuningscoördinator willen bespreken. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over mentale gezondheid, motivatie of de thuissituatie.
De leerlingen krijgen hierover begin van het schooljaar uitleg van hun mentor en ouders zullen op de ouderavond worden geïnformeerd.

Ondersteunings-coördinatoren

Thesse van Iperen
Mw. T. van Rooij-Van Iperen
Coördinator mavo
Anja Lazar
Mw. T. Lazar
Coördinator havo/vwo (onderbouw)
SDE
Mw. M.L. Sanderse
Coördinator havo (bovenbouw)
Wouter Versluijs
Dhr. W. Versluijs
Coördinator vwo (bovenbouw)

Ondersteuningslokaal

Het ondersteuningslokaal op CSW Van de Perre is van maandag t/m vrijdag van het 1e lesuur t/m het 8e lesuur bemenst met begeleiders. Deze begeleiders bieden begeleiding op maat aan leerlingen met een specifieke hulpvraag en vangen leerlingen op. Het ondersteuningslokaal is toegankelijk voor leerlingen met een faciliteitenpas, die door de ondersteuningscoördinator wordt toegekend.

Enkele voorbeelden van leerlingen die het ondersteuningslokaal bezoeken, zijn:

☉ leerlingen die behoefte hebben aan een rustige plek bij overprikkeling;
☉ leerlingen die een specifieke hulpvraag hebben en hier onder begeleiding en aansturing kunnen werken;
☉ leerlingen die re-integreren in het reguliere onderwijsproces.

Het uitgangspunt is dat de leerling zo veel mogelijk deelneemt aan de reguliere lessen.

Schoolondersteuningsprofiel

Download hieronder het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van CSW Van de Perre.

Externe hulpverleners op school

Informatie Halt

Informatie jongerenwerk

Informatie schoolmaatschappelijk werk

Informatie 1NULL1 preventie

Informatie GGD