Tweetalig onderwijs

Krijg je een vwo-advies van je basisschool, dan kun je op CSW ook voor TTO, tweetalig onderwijs, kiezen. CSW biedt TTO aan in klas 1 t/m 6. Je sluit het af met een internationaal examen en een presentatie. Tweetalig onderwijs zorgt ervoor dat je een echte wereldburger wordt en extra goed voorbereid aan je vervolgstudie begint. Veel universitaire studies zijn deels Engelstalig.

Op TTO krijg je minstens de helft van de lessen in het Engels. Vakken als wiskunde, geschiedenis, techniek, beeldende vorming, aardrijkskunde en godsdienst worden in het Engels gegeven. Ook je studieboeken en toetsen zijn Engelstalig. Natuurlijk gaan we er niet vanuit dat je meteen vloeiend Engels spreekt of alles kunt verstaan. We helpen je om het Engels snel onder de knie te krijgen. We verwachten dat je actief meedoet en graag wil leren.

TTO is veel meer dan alleen lessen in het Engels volgen. We streven ernaar dat je je ontwikkelt tot wereldburger. Via projecten en uitwisselingen maak je kennis met de internationale wereld om je heen. In een portfolio houd je bij hoe je nadenkt over je eigen ervaringen, wat je hiervan hebt geleerd en wat je nog zou willen leren. Je voelt je betrokken en verantwoordelijk voor de maatschappij. Je bent creatief, hebt een onderzoekende houding, bent weerbaar en in staat om samen te werken.

 

Gymnasium en TTO

Wil je echt alles uit jezelf en uit je opleiding halen, dan is het op CSW ook mogelijk om tweetalig gymnasium te volgen. Met tweetalig gymnasium ontwikkel je de vaardigheden van beide stromingen extra goed.

Extra bijdrage

Om tweetalig onderwijs aan te kunnen bieden vragen we een extra financiële bijdrage. De bijdrage hebben we vastgesteld op €345 voor de onderbouw, en €450 euro voor de bovenbouw. In dit bedrag zijn alle excursies, uitwisselingen, activiteiten, examens enz. inbegrepen. Er worden dus geen extra bedragen in rekening worden gebracht. Er is op een CSW een regeling die erin voorziet ouders financieel te ondersteunen wanneer dit gewenst of noodzakelijk is. Neemt u hiervoor contact op met de betreffende afdelingsleider. 
Voor de onderbouw is dat mevr. Monique van Dijk, hjm@cswalcheren.nl en voor de bovenbouw mevr. Irene Buffart, bft@cswalcheren.nl