Verzuim en verlof

Bezoek aan de huisarts, tandarts en dergelijke dient zo veel mogelijk buiten schooltijden plaats te vinden. Als dit bezoek alleen onder schooltijd mogelijk is, moet dit vooraf gemeld worden bij het LSP.
Dit verlof moet worden aangetoond door middel van een briefje van de ouders/verzorgers of met een afsprakenkaart.
Hieronder is nadere informatie te vinden over hoe we op CSW met verzuim/verlof omgaan. Ook vindt u hier een aanvraagformulier voor extra verlof.