Op CSW Bestevaêr bieden wij:
 

Gepersonaliseerd Leren (GPL)

  • Klas 1 vmbo-bk/ mavo/ havo
  • Klas 2 vmbo-bk/ mavo/ havo
  • Klas 3 mavo/ havo
  • Klas 4 mavo

We werken met een verlengde brugklas. Dit betekent dat leerlingen worden geplaatst in een klas (stamgroep) op basis van hun basisschooladvies, maar dat we pas na twee jaar gaan bepalen wat het uiteindelijke niveau is waarop de leerling examen zal gaan doen.

Onze mavo leerlingen kunnen alle jaren op Bestevaêr blijven en doen hier ook examen.
Onze vmbo-bk leerlingen gaan na klas 2 naar CSW Toorop in Middelburg
Onze havo leerlingen gaan na klas 3 naar CSW van de Perre in Middelburg.

Klik hier voor meer informatie over Gepersonaliseerd Leren.
 

Vrijeschool

  • Klas 1 mavo/ havo/ vwo (7e klas)
  • Klas 2 mavo/ havo/ vwo (8e klas)
  • Klas 3 mavo/ havo/ vwo (9e klas)

We werken met heterogene groepen. Dit betekent dat leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten.
Onze mavo leerlingen stromen in klas 4 in in GPL en doen examen op onze locatie. Onze havo en vwo leerlingen gaan in de bovenbouw naar CSW v/d Perre. 

Klik hier voor meer informatie over de Vrijeschool.