Onze school is erop gericht het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderwijs wordt gemaakt en uitgevoerd door docenten en leerlingen. Voor zover mogelijk worden alle taken met betrekking tot onderwijs, begeleiding en zorg binnen het team uitgevoerd. Daarbij wordt ondersteuning verleend door het onderwijsondersteunend personeel, de administratie en de onderwijsassistenten. Voor ouders en leerlingen is de mentor/coach altijd het eerste aanspreekpunt.

CSW Bestevaêr heeft een vestigingsdirecteur, die samen met de afdelingsleider leiding geeft aan de vestiging.

 

Maurice Dechamps
Maurice Dechamps
Vestigingsdirecteur
neele
Nelleke Neele
Kernteamleider Onderwijs & Ontwikkeling
dbr
Debora de Bruijne
Kernteamleider Vrijeschool
lwn
Sue-Ann Lijkwan
Kernteamleider Personeel & Organisatie a.i.