Iedere leerling een eigen device

Op CSW heeft iedere leerling een eigen device. Voor de leerjaren 1 t/m 3 is dat een iPad. Vanaf leerjaar 4 mag ook gekozen worden voor een ander device, mits deze voldoet aan de eisen om met het digitaal lesmateriaal te kunnen werken.

Waarom?
Computers, tablets, smartphones; we kunnen ons een wereld zonder deze apparaten niet meer voorstellen. Ze horen bij ons dagelijks leven. Juist daarom gebruiken we op CSW een device als leermiddel. We brengen de leerlingen bij hoe deze devices het beste kunnen worden gebruikt en zéker ook wanneer beter van niet.

Een groot voordeel is dat in bijna alle apps van leerboeken meteen en overzichtelijk de vorderingen zichtbaar zijn, want in het onderwijs gaat het steeds meer om 'kan of weet ik dat?' dan om 'welk cijfer heb ik behaald?'. Zo is een meer persoonlijke benadering goed mogelijk. Door gebruik te maken van de iPad kunnen we ook zorgen voor ondersteunende of aanvullende lesstof en veel extra informatie, filmpjes en dergelijke. Op die manier kan de leerling zelf kiezen wat hij nodig heeft, of wat hij leuk vindt om te doen. Ook kan worden gekozen welke manier van leren het beste past.

Aanschaf iPad
Elke leerling in de onderbouw op CSW moet in het bezit zijn van een eigen iPad. Op de website vindt u daarvoor onze speciale regeling. Voor schooljaar 2022-2023 is het bezit van (minimaal) de iPad uit 2018 een vereiste. Voor ouders van onze (toekomstige) leerlingen hanteren wij de volgende aanschafregeling: 

Directe koop 
Ouders hebben de mogelijkheid om de iPad 2021 64 GB of 256 GB aan te schaffen. Wij adviseren nadrukkelijk ook de Pipetto Origami-hoes aan te schaffen. Deze biedt een goede bescherming in het dagelijks gebruik. De keuze voor de verzekering is optioneel. De iPad wordt aangeboden in de webshop met 10% onderwijskorting + € 25,- extra korting vanuit CSW. 

☉ iPad 2021 Wi-Fi 64GB
☉ iPad 2021 Wi-Fi 256GB 

Pipetto Origami-hoes (zwart/blauw/rood) 
Een verzekering van 36 maanden (zie kopje ‘verzekering’).

Gespreide betaling 
Ouders krijgen de mogelijkheid om de iPad 2021 64GB aan te schaffen inclusief een verplichte verzekering* en verplichte hoes.
De iPad wordt ook aangeboden in de webshop met een betalingstermijn van 24 maanden waarbij €50,- wordt aanbetaald.

Er wordt bij gespreid betalen alleen de iPad 2021 Wi-Fi 64GB aangeboden, inclusief Pipetto Origami hoes en een verzekering voor 36 maanden. De afbetaling vindt plaats in 24 termijnen.
*CSW blijft eigenaar van het apparaat totdat de 24ste termijn is betaald. Bij betaling van de laatste termijn wordt de ouder eigenaar van het apparaat. Dit staat beschreven in het digitale bestelproces.

In het geval u niet in staat bent deze kosten te betalen, verwijzen wij u naar de...
☉ Stichting Leergeld; CSW zorgt dan voor de iPad.
☉ Paragraaf 'Ondersteuning bij betalingsproblemen', verderop op deze pagina

Het niet kunnen betalen van een iPad mag nooit een reden zijn om niet voor CSW te kunnen kiezen. Daarom biedt CSW altijd ondersteuning bij betalingsproblemen.

Verzekering 
Amac biedt een 3-jarige verzekering aan. Het is niet mogelijk om te kiezen voor 1 of 2 jaar. Als er een verzekering is afgesloten, heeft de leerling recht op een leen-iPad bij schade. Indien er geen verzekering is afgesloten, vervalt het recht op een leen-iPad. Het eigen risico per schade bedraagt €35,-.

Elke leerling een iPad: hoe werkt het? 
Voor een optimale ondersteuning van het onderwijsproces beheert CSW de iPads van de leerlingen in onze MDM (mobile device management)-omgeving. Via dit MDM worden op de iPads van de leerlingen onder andere profielen voor de wifinetwerken en JamfSchool voor ouders en docenten ingesteld, maar ook apps (voor)geïnstalleerd. Daarnaast kunnen wij via dit MDM sneller en beter ondersteuning bieden bij eventuele problemen met de iPad. 

Een voorwaarde om dit te kunnen doen is dat de iPads voorzien zijn van een zogenaamd DEP-profiel van Apple (DEP = Device Enrollment Program). DEP wordt alleen geïnstalleerd op iPads die geleverd worden door en aan organisaties die daarvoor toestemming hebben gekregen van Apple. 

Particuliere consumenten kunnen GEEN iPad met "DEP" aanschaffen. Heeft u een eigen iPad in bezit en wilt u hier gebruik van maken, dan kan door onze ICT-afdeling worden getoetst of wij deze iPad in DEP kunnen zetten. In dat geval neemt u contact op met de ICT-afdeling via ict@cswalcheren.nl. Let op: dit geldt voor iPads vanaf het jaar 2019.

Een papieren boek aanschaffen 
Veel schoolboeken heb je digitaal tot je beschikking. Wil je desondanks toch gebruik maken van een papieren boek, dan kun je overwegen dit boek (tweedehands) aan te schaffen. Op school blijf je dan met het digitale boek werken en thuis kun je met papier aan de slag.

Kapotte iPad
Als je iPad kapot is, volg dan de volgende route:
☉ Voor het melden van een schade verwijzen we je door naar deze pagina;
☉ Maak een reservekopie van de iPad;
☉ Na het aanmaken van een schademelding bij Harmony kun je een afspraak maken bij de AMAC-winkel in Middelburg. Lever de iPad in bij de winkel van Amac. Hier krijg je een ontvangstbewijs. Na het aanmaken van een schademelding bij Harmony kun je een afspraak maken bij de AMAC-winkel in Middelburg. Lever de iPad in bij de winkel van Amac. Hier krijg je een ontvangstbewijs;
☉ Met het ontvangstbewijs kan je bij de afdeling ICT een leen-iPad krijgen voor maximaal 7 dagen;
☉ iPad gerepareerd? Breng de geleende iPad z.s.m. terug en maak je nieuwe iPad weer snel gebruiksklaar! De ICT-afdeling kan je helpen bij het terugplaatsen van de reservekopie.

Begeleiding bij het werken met een iPad
Beheer door de leerling 
De leerling is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het beheer van de iPad. Op school leren leerlingen hoe ze dat het beste kunnen doen. Verder zijn onze medewerkers ICT goed bereikbaar en altijd bereid om mee te denken en te adviseren. En daarnaast vragen we ook aan ouders om samen met de leerling accounts aan te maken (bijvoorbeeld voor Apple en Google), zodat ook ouders hun kind zo nodig kunnen bijstaan.

Begeleiding 
Voor de meeste leerlingen is het werken met een digitaal leermiddel nieuw. Ook voor veel ouders is het vaak spannend: hoe begeleid je jouw kind op de iPad en hoe hou je controle op je kind? Daarvoor zetten we een aantal middelen in:

☉ Schermtijd: een nieuwe functie in iOS 12 waarmee u kunt bijhouden hoeveel tijd u en uw kinderen besteden aan apps, websites en dergelijken. Zo kunt u bewustere keuzes maken over hoe u uw apparaten gebruikt en kunt u desgewenst limieten instellen;
☉ JamfSchool: De JamfSchool Parent app/webtool is, naast schermtijd, speciaal ontworpen voor ouders. Wanneer uw zoon of dochter huiswerk maakt op een iPad, kan het gebeuren dat hij of zij wordt afgeleid door sociale media, berichten of spelletjes. Met JamfSchool Parent heeft u de mogelijkheid om een aantal zaken op de iPad te reguleren. Bijvoorbeeld de iPad in een bepaalde app "vast te zetten" en/of de notificaties op "uit" te zetten. Veel minder afleiding dus!

Informatie over hoe u JamfSchool Parent inzet, ontvangt u na de zomervakantie. Ook verzorgen we ouderavonden over het werken met de iPad op alle locaties, om u te helpen uw kind met de iPad te begeleiden.

Digitale veiligheid 
We beschikken over een contentfilter dat ongewenste sites en spam blokkeert. Ook de verbinding via het cijfer- en administratiepakket en onze ELO, is beveiligd. De mentor en de docent Informatie en Communicatie zal uw kind leren om op een veilige manier gebruik te maken van alle mogelijkheden op het net. En verder drukken we uw kind op het hart altijd zuinig te zijn met zijn/haar spullen en de iPad niet aan anderen uit te lenen.

Mag mijn kind spelletjes doen op de iPad?
De iPad is primair bedoeld voor schoolgebruik. We raden ouders af om spelletjes op de iPad toe te staan. Via contentfilters houden we het gebruik van spelletjes binnen school zoveel mogelijk beperkt. Het programma “Schermtijd” maakt het mogelijk voor iPads heel specifieke apps te blokkeren.

Afleiding 
Het is belangrijk dat we over dit onderwerp blijven praten met kinderen. We doen dat op school bijvoorbeeld in de mentorlessen, maar het is ook belangrijk dat ouders daar thuis met hun kind over in gesprek blijven. Het is meestal voldoende als jongeren zich ervan bewust zijn dat bepaald gedrag ook nadelen kent. Soms is het nodig om technisch bepaalde functionaliteiten te blokkeren. Op school doen we dat door gewelddadige en expliciete inhoud te blokkeren. Dat doen we ook voor online spelletjes.

Adviezen voor ouders over internetgebruik 
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, speciaal voor ouders, de risico’s op een rij gezet en adviezen opgesteld.

Digitaal pesten
We vinden pesten onacceptabel en hebben hier veel aandacht voor, bijvoorbeeld in de mentorles. Iedere leerling neemt met de mentor kennis van het anti-pestprotocol en het ICT-protocol. Hierin staat wat er wel en niet is toegestaan en hoe je moet handelen als er sprake is van pestgedrag.