Klachtenregeling Onderwijs

CSW kent een ‘Klachtenregeling Onderwijs'. In deze regeling zijn de procedures beschreven voor het indienen en de behandeling van een klacht. Het kunnen klachten zijn van algemene aard, over de kwaliteit van het onderwijs of de organisatie, seksuele of andere vormen van intimidatie en geweld, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme of discriminatie. Het reglement ligt ter inzage bij de vertrouwenspersonen, de mediatheek, de vestigingsdirectie en de centrale administratie.

Ouders/verzorgers of leerlingen kunnen in beroep gaan tegen een genomen besluit. Binnen de CSW geldt de volgende procedure:

1. in beroep gaan bij degene die het besluit heeft genomen, meestal de afdelingsleider, Klachtenafhandeling intern
2. bij afwijzing kan vervolgens in beroep worden gegaan bij de volgende in hiërarchie, meestal de vestigingsdirecteur
3. idem als 2, vervolgens bij de directeur-bestuurder
4. tenslotte in beroep bij de klachtencommissie

 

De Klachtencommissie Onderwijs bestaat uit zes onafhankelijke leden en is ingesteld door:

ʘ de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia)
ʘ de Stichting Christelijk Voorgezet Onderwijs Zeeland (Ostrea Lyceum)
ʘ de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren (CSW)
ʘ de Stichting voor PC/RK Primair onderwijs Middelburg/Vlissingen (Onze Wijs)

Klachtenregeling Onderwijs

De volgende leden hebben zitting in de klachtencommissie:

ʘ Dhr. G.C.M. Rullens, arts
ʘ Dhr. J. Doelman, neuroloog
ʘ Mevr. S. van den Berge, orthopedagoge
ʘ Dhr. mr. B. van Leeuwen, jurist
ʘ Mevr. mr. C. Bijlsma, juriste
ʘ Mevr. drs. C. van Moerkerk, psychologe

Postadres:

Klachtencommissie p/a CSW, Postbus 541, 4330 AM  Middelburg

e-mail: klacht@klacht-adr.nl