Missie en visie

Onze missie

CSW leidt jongeren op tot sociale, zelfbewuste mensen die op een positief kritische wijze bijdragen aan een maatschappij waaraan zij zelf op verantwoorde wijze deelnemen.

Onze kernwaarden

In de visie van CSW vormen de volgende kernwaarden uitgangspunt voor ons denken en handelen:

  • Ieder mens is van waarde
  • Ieder mens is gelijkwaardig
  • Ieder mens is van betekenis voor de ander
  • Ieder mens heeft recht op perspectief

Lees verder over onze missie en visie in ons schoolplan.

Poster Schoolplan 2018-2022