Beleid Informatiebeveiliging en Privacy

Het onderwijsveld is in grote mate afhankelijk van geautomatiseerde verwerking van gegevens en informatievoorziening. Ook neemt de hoeveelheid informatie toe door ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Deze afhankelijkheid van ICT en (persoons)gegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. CSW neemt adequate maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Daarnaast streeft CSW na om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).