Kwaliteit

Bij CSW staat de kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel. Wij toetsen onze kwaliteit dan ook regelmatig. Dit doen wij onder andere middels...

☉ Enquêtes onder ouders/verzorgers en leerlingen;
☉ Gesprekken met onze klankbordgroepen van ouders en leerlingen;
☉ Een persoonlijke overdracht van de leerlingen uit het basisonderwijs;
☉ Contacten met het MBO, HBO en universitair onderwijs.

Daarnaast werken wij nauw samen met de onderwijsinspectie, die valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo proberen wij ons onderwijs verder te optimaliseren.

Tevens geven wij geïnteresseerden via een uitgebreide publicatie in Scholen op de kaart een open en transparante inkijk in onze school.