Schoolexamens en centraal examen

Het schoolexamen VMBO/MAVO vindt plaats gedurende de leerjaren 3 en 4. De centraal examens vinden vanaf mei in het laatste leerjaar plaats.

In oktober wordt het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting' (PTA) voor de (examen)klassen bekend gemaakt. In deze PTA zijn, naast de algemene bepalingen, onder meer opgenomen: de namen van de examinatoren en de leden van de commissie van beroep, de data die betrekking hebben op het schoolexamen en het centraal examen, de omschrijving van de leerstof en de regeling tot vaststelling van de eindcijfers van de schoolexamens, en de herkansingsregeling.

Meer informatie vindt u via onderstaande links

Informatie voor examenkandidaten CSW Bestevaêr
Informatie voor examenkandidaten CSW Toorop Talent College
Informatie voor examenkandidaten CSW Van de Perre