Privacyreglement

In dit reglement laat CSW zien op welke manier wij dagelijks omgaan met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen onze leerlingen, ouders (verzorgers), derden en de school. CSW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op diverse (educatieve) terreinen en CSW is verplicht om zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van leerlingen, ouders (verzorgers), derden en medewerkers.

Het beschermen van de privacy is complex en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van veiligheid en Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.