Organisatiestructuur

Directie, Bestuur en Raad van Toezicht

De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De ouders en verzorgers van onze leerlingen vormen de leden. De vereniging heeft tot doel christelijk voortgezet onderwijs te verzorgen op Walcheren. Het bestuur van de vereniging vormt het ‘Bevoegd gezag' van de school. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder de algemene gang van zaken in de vereniging en de scholen en
het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de vereniging.

 

Dhr. F.C. van der Knaap MME (directeur-bestuurder) 

 

Dhr. M. Dechamps, vestigingsdirecteur CSW Bestevaêr en CSW Toorop Talent College

 

Mevr. I. Kuijpers, vestigingsdirecteur CSW Van de Perre

 

Raad van Toezicht

  • Mevr. mr. G. Cunnen
  • Mevr. drs. L.K. Kleinepier MBA
  • Mevr. dr. J.L. Kool-Blokland
  • Dhr. H. Meijer
  • Dhr. J.S. de Regt
  • Dhr. C. Verhage

Downloads