Vrijeschool

Wat houdt het in?
Op de vrijeschool kun je mavo, havo of vwo volgen. In de klas zitten leerlingen met verschillende niveaus door elkaar. Alleen de weg naar het examen en de manier waarop je les krijgt is net even anders dan je misschien gewend bent. Je zit dus in een brugklas met gemengde niveaus mavo, havo of vwo; zo leer je ook van elkaar. We bieden drie leerjaren vrijeschool. Vanaf het vierde leerjaar stroom je verder door op je eigen niveau. We bereiden je voor op het eindexamen, maar school is méér dan alleen dat. Het is een heel belangrijke tijd in je leven. Je kunt beter leren als je het leren afwisselt met samenwerken, met werken met je handen en ook met creatieve vakken zoals toneel en schilderen. Op de vrijeschool leer je met je hoofd, hart en handen!

Periodeonderwijs
Een belangrijk onderdeel van de vrijeschool is het periodeonderwijs.
Iedere schooldag start met twee lesuren waarin één vak centraal staat. Dat noemen we een periode. Zo’n periode kan over allerlei vakken gaan zoals Sterrenkunde, Nederlands of Natuurkunde. In de periode Geschiedenis gaat het bijvoorbeeld over de grote ontdekkingsreizigers en uitvinders. Op deze manier kun je je echt verdiepen in een vak en het beter begrijpen. Je verwerkt in deze periodelessen de lesstof in je eigen schrift. Hierin maak je verslagen, tekeningen en opdrachten. Zo maak je je eigen ‘lesboek’ en omdat je het helemaal zelf hebt gemaakt ken je de lesstof al behoorlijk goed als je moet gaan leren voor een proefwerk.

Na dit periodeonderwijs beginnen de vaklessen zoals Nederlands, Engels, en wiskunde. Daarnaast krijg je ook nog veel kunstvakken, ambachtelijke- en bewegingsvakken. Denk maar eens aan houtbewerking, hoeden maken, gym, toneel, euritmie/dans, muziek, tekenen en schilderen. Op de vrijeschool word je dus breed ontwikkeld Je leert niet alleen door te denken, maar ook door te doen en te beleven. Je ontwikkelt ook veel op sociaal en kunstzinnig gebied. Zo leer je op de vrijeschool met je hoofd, je hart en je handen!

Goede sfeer en persoonlijke band
Op de vrijeschool heeft iedere klas zijn eigen lokaal, waar je bijna alle vakken krijgt. Natuurlijk ga je ook wel eens naar een ander lokaal, zoals bij gym en toneel. De meeste lessen worden verzorgd door je eigen mentor. Hij/zij geeft uiteraard ook het mentoruur. Een prettige sfeer in de klas is voor iedereen belangrijk. Als je je veilig voelt en kunt zijn wie je bent, kan je fijn leren.

Je zit met verschillende niveaus in de klas. Op die manier kun je veel met en van elkaar leren, want samenwerken doe je veel op de vrijeschool. Je leert je mentor goed kennen en de mentor kent je ouders door de ouderavonden en oudergesprekken. Hierdoor kent de mentor jou en jouw situatie en kan je helpen als dat nodig is.

Leerling Vrijeschool klas 1