Toelating en Aanmelding

Aanmelden bij CSW

Via de basisschool of rechtstreeks krijg je een aanmeldingsformulier waarop je kunt aangeven voor welke vestiging je hebt gekozen. Je ouder(s)/verzorger(s) zijn degenen die jou officieel moeten aanmelden. Zij moeten hun handtekening zetten. Als jullie geen aanmeldingsformulier ontvangen hebben, kun je dit rechtstreeks aanvragen bij:

CSW t.a.v. Onderwijsadministratie
Postbus 541

4330 AM Middelburg

 

Telefoon: 0118 65 21 00 of
E-mail:  oa@cswalcheren.nl

 

Aanmeldingsformulier downloaden

Je kunt het aanmeldingsformulier ook downloaden en printen:

 

 

Aanmelding schooljaar 2022-2023 worden in december/januari gepubliceerd.

Graag ontvangen we dit aanmeldingsformulier uiterlijk 15 maart 2022.
 

Het aanmeldingsformulier kan ingeleverd worden bij de directeur van je basisschool of rechtstreeks verstuurd naar het bovengenoemde adres. Wij zullen daarna de school die je nu bezoekt vragen een onderwijskundig rapport te sturen, met kopieën van testrapporten en/of handelingsplannen (als die er zijn). Na ontvangst van het aanmeldingsformulier word je, samen met je ouder(s) of verzorger(s), uitgenodigd voor een persoonlijk aanmeldingsgesprek in de loop van april of mei.

 

 

Aanmelden CSW Bestevaêr vrijeschool

 

Voor CSW Bestevaêr vrijeschool meld je ook aan via het bovengenoemde aanmeldformulier CSW. Omdat we soms meer aanmeldingen voor CSW Bestevaêr vrijeschool krijgen, dan dat er plaatsen zijn, kun je vanaf 1 december 2021 voorintekenen voor deze vorm van onderwijs. Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gebruiken we de volgorde van vooraanmelding als één van de criteria om te selecteren. Voorintekenen kan via dit formulier.

Plaatsingscriteria CSW

 

De plaatsing van een leerling in één van de brugklassen vindt plaats op basis van het advies van de leerkracht van groep 8. Bij een gemengd advies geeft de leerkracht groep 8 ook aan welk type brugklas hij/zij het meest passend vindt.

Alle basisscholen nemen in april een eindtoets af. De uitslag hiervan kan aanleiding geven de plaatsing van de leerling te herzien. De plaatsing kan alleen ‘naar boven’ worden bijgesteld. Er moet dan sprake zijn van minstens één schoolniveau verschil (bijv. basisschool mavo, eindtoets vwo).

Heeft u vragen over de plaatsing?

U kunt ons altijd bellen of mailen.

Telefoon: 0118 65 21 00

of info@cswalcheren.nl