Hoe werkt het?

Via de basisschool of rechtstreeks krijg je een aanmeldingsformulier waarop je kunt aangeven voor welke vestiging je hebt gekozen. Je ouder(s)/verzorger(s) zijn degenen die jou officieel moeten aanmelden. Zij moeten hun handtekening zetten. Als je geen aanmeldingsformulier hebt ontvangen, kun je dit rechtstreeks opvragen bij:

CSW t.a.v. Onderwijsadministratie
Postbus 541
4330 AM Middelburg
Telefoon: 0118 65 21 00
E-mail: oa@cswalcheren.nl

Het aanmeldingsformulier kan ingeleverd worden bij de directeur van je basisschool of rechtstreeks verstuurd naar het bovengenoemde adres. Wij zullen daarna jouw huidige school vragen om een onderwijskundig rapport, met kopieën van testrapporten en/of handelingsplannen (als die er zijn). Na ontvangst van het aanmeldingsformulier word je, samen met je ouder(s)/verzorger(s), uitgenodigd voor een persoonlijk aanmeldingsgesprek in de loop van april of mei.

Het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2023/24 wordt in december gepubliceerd.
Graag ontvangen we dit uiterlijk 15 maart 2023.

Download hieronder het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2023/24.

Aanmelden vrijeschool

Aanmelden voor de vrijeschool kan via het bovengenoemde aanmeldingsformulier van CSW. Omdat we soms meer aanmeldingen voor de vrijeschool ontvangen, dan dat er plaatsen zijn, kun je vanaf 1 november 2023 voorintekenen. De link "voorintekenen" is vanaf vandaag actief. Hoe eerder je aanmeldt, hoe groter de kans op een plek bij de vrijeschool.

Plaatsingscriteria

De plaatsing van een leerling in één van de brugklassen vindt plaats op basis van het advies van de leerkracht van groep 8. Bij een gemengd advies geeft de leerkracht groep 8 ook aan welk type brugklas hij/zij het meest passend vindt. Alle basisscholen nemen in april een eindtoets af. De uitslag hiervan kan aanleiding geven de plaatsing van de leerling te herzien. De plaatsing kan alleen ‘naar boven’ worden bijgesteld. Er moet dan sprake zijn van minstens één schoolniveau verschil (bijv. basisschool mavo, eindtoets vwo).

Heeft u vragen over de plaatsing? Neem dan gerust contact met ons op!

Onderwijsadministratie

Heeft u vragen over de plaatsing? Neem dan gerust contact met ons op!
Kl@s-X

Postbus 541
4330 AM Middelburg
Nederland