Onderwijsrichtingen CSW Toorop

Toorop Talent College biedt onderwijs in VMBO bk. In de onderbouw krijgen de leerlingen theorievakken, maar ook al veel mogelijkheden om praktijk te doen. Voor de theorievakken wordt in de onderbouw gewerkt met een weekplanner. Al het maakwerk en alle toetsen staan per week in een duidelijk overzicht. Leerlingen die hun weekplanner niet afkrijgen, komen die op dinsdagmiddag afmaken. Zo blijf je altijd bij met je werk. Ook kiezen leerlingen in de onderbouw uit verschillende talentklassen, zoals techniek, koken, kunst, sport & gezondheid, animation & gamedesign en natuur.  

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit de profielen Dienstverlening & Producten (D&P),  Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Zorg & Welzijn (ZW). Daarnaast is er een ruim aanbod aan praktische keuzevakken, zoals bijvoorbeeld schoonheidsbehandeling, sport en bewegen, dierverzorging, meubelmaken en webshop.

Vmbo basis en kader

Vmbo is Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (basis en kader). Na twee jaar onderbouw vmbo-bk ga je, afhankelijk van het niveau waarop je de vakken hebt gevolgd, voor de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg. In de bovenbouw kies je voor het profiel Dienstverlening & Producten (D&P), het Techniekprogramma Produceren, Installeren en Energie (PIE) of Zorg & Welzijn Z&W).

Dienstverlening & Producten (D&P)

Met het afwisselende en veelzijdige profiel D&P bereid je je voor op allerlei beroepen in de dienstverlenende of de commerciële sector. Je werkt in de keuken en in het technieklokaal. Je organiseert activiteiten en werkt met de computer. Je doet veel activiteiten buiten school. Je ontwikkelt belangrijke algemene beroepsvaardigheden als zelfstandigheid, creativiteit, samenwerken, initiatief nemen, promoten en verkopen. Ook ga je stage lopen in een bedrijf of organisatie.

Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Met het profiel PIE bereid je je voor op veel beroepen in de techniek. Je ontwerpt en maakt producten, je leert hoe je verschillende materialen kunt bewerken en verbinden, je doet installatietechniek en je bent bezig met automatiseren en besturen. Het praktijkdeel van dit profiel volg je in Technum in Vlissingen. Ook ga je stage lopen bij een bedrijf of organisatie in de techniek.

Zorg en Welzijn (Z&W)

Met het profiel Z&W bereid je je voor op beroepen waarbij je met mensen werkt. Dat kan in de zorg of de gezondheidszorg, maar ook als activiteitenbegeleider met kinderen, jongeren, ouderen of gehandicapten of in de facilitaire dienstverlening. Ook ga je stage lopen in een organisatie of instelling in de zorg of welzijnssector.

Praktische keuzevakken

Naast het profiel kies je elke 12 weken voor een nieuw praktisch, beroepsgericht keuzevak. Op CSW Toorop Talent College bieden we zo'n dertig verschillende keuzevakken aan.