Gezonde schoolkantine

Voedingsbeleid volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Gezonde Scholen:

CSW Toorop Talent College

Het CSW Toorop Talent College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

 

Visie

Binnen het CSW Toorop Talent College vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten vooral gezondere keuzes biedt. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. Samen met onze cateraar/kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.
Wij hebben een gouden kantine:

☉ Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
☉ We bieden verse groente en fruit aan.
☉ De presentatie in de kantine stimuleert het maken van een betere keuze.

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

☉Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
☉Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
☉Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

Gezondheidsbevordering en -preventie wordt aangepakt in een breder perspectief. We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een goede educatie over gezonde en duurzame voeding, een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, het schoolteam en het overkoepelend management. De GGD kan hierbij ondersteunen. Dit wordt ieder jaar geëvalueerd en bijgesteld.