Ouderraad

Elk van de drie CSW-vestigingen heeft een ouderraad. Deze vormt de schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de vestigingsdirecteur.

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag meedenken met school en bij verschillende activiteiten de helpende hand bieden. Zij geven advies over allerlei ontwikkelingen binnen de school.

De ouderraad wil een aanspreekpunt zijn voor ouders. Ouders kunnen natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met de mentor van hun kind. Voor vragen over school, kind(eren) of aan school gerelateerde zaken kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met de ouderraad. Dat kan via één van de leden van de ouderraad of via het emailadres van de ouderraad.

U kunt de ouderraad benaderen via het e-mailadres ouderraadtoorop@cswalcheren.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk inspraakorgaan, dat globaal maandelijks bijeenkomt en bestaat uit 16 personen, gekozen uit de verschillende geledingen van de school: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Zie verder medezeggenschapsraad.

Zie voor een overzicht ouderbetrokkenheid.