Ouderraad

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag meedenken met school en bij verschillende activiteiten de helpende hand bieden aan leerlingen en docenten. Zij geeft gevraagd en soms ongevraagd advies over allerlei ontwikkelingen binnen de school. Uiteraard is de ouderraad er ook voor alle ouders.

Aanspreekpunt voor ouders

De ouderraad wil een aanspreekpunt zijn voor ouders. Voor veel zaken kunt u natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met de mentor van uw kind. Zijn er vragen over school, uw kind(eren) of aan school gerelateerde zaken en u weet niet goed aan wie u ze kan stellen, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via een van de leden van de ouderraad (zie onder). Zij kan uw vraag bespreken in de vergadering van de ouderraad, u advies geven en u eventueel in contact brengen met de juiste instanties of personen binnen de school.

Voor een overzicht van de ouderraad van CSW Van de Perre klikt u op deze link.

Voor een overzicht van de ouderraad van CSW Bestevaêr klikt u op deze link.

Voor een overzicht van de ouderraad van CSW Toorop Talent College klikt u op deze link

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk inspraakorgaan, dat globaal maandelijks bijeenkomt en bestaat uit 16 personen, gekozen uit de verschillende geledingen van de school: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Zie verder medezeggenschapsraad.