Ouderraad CSW Van de Perre

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag meedenken met school en bij verschillende activiteiten de helpende hand bieden aan leerlingen en docenten. We geven gevraagd en soms ongevraagd advies over allerlei ontwikkelingen binnen de school. Uiteraard is de ouderraad er ook voor alle ouders.

Aanspreekpunt voor ouders

De ouderraad wil een aanspreekpunt zijn voor ouders. Voor veel zaken kunt u natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met de mentor van uw kind. Zijn er vragen over school, uw kind(eren) of aan school gerelateerde zaken en u weet niet goed aan wie u ze kan stellen, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via een van de leden van de ouderraad (zie onder). We kunnen uw vraag bespreken in de vergadering van de ouderraad, u advies geven en u eventueel in contact brengen met de juiste instanties of personen binnen de school.

Activiteiten voor leerlingen, leerkrachten én ouders

De ouderraad organiseert diverse activiteiten. De belangrijkste daarvan zijn:

 Jaarlijks wordt er door de ouderraad een ouderavond georganiseerd over een actueel thema, dat ouders en leerlingen bezighoudt. Voorbeelden van thema’s zijn "De digitalisering van het onderwijs" en "Het Puberbrein";
Tijdens de examentijd is er een Cool Down ruimte waar de examenkandidaten na hun examens even kunnen bijkomen (met iets lekkers) en bijpraten met elkaar;
☉ We zorgen voor een feestelijk tintje bij de diploma-uitreikingen door het verzorgen van corsages voor de geslaagden;
We ontvangen de bus na een buitenlandse reis en bedanken (met een attentie) de docenten die de reis hebben begeleid en nog veel meer

De ouderraad vergadert ongeveer vier keer per jaar in aanwezigheid van de vestigingsdirecteur. Heeft u interesse om bij het team van de ouderraad te komen, of u wilt een keer een vergadering bijwonen, laat het een van ons dan gerust weten.

Samenstelling ouderraad CSW Van de Perre