Decanaat Van de Perre

Wat kan een decaan voor je doen?
De decaan begeleidt de leerling samen met de mentor van de leerling bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) van een leerling. De decaan coördineert de lob-lessen en organiseert activiteiten om jou in staat te stellen een verantwoorde en weloverwogen keuze te maken voor een vervolgopleiding. Verder beschikt de decaan over uitgebreide informatie met betrekking tot vervolgopleidingen en de instroomeisen die daarvoor gelden.

Onze decanen

Mayke de Jong
Mw. M. de Jong
Decaan mavo
Jan-Kees Goossens
Dhr. J.C. Goossens
Decaan havo
Rood vlak
Mw. A.M. de Witte
Decaan vwo

Verlof aanvragen
Voor het bezoeken van voorlichtingsactiviteiten van mbo-, hbo- en wo-instellingen kan verlof worden aangevraagd. Hetzelfde geldt voor stages. Verlof aanvragen gaat via de pagina Verzuim en verlof.

Mavo
In de eerste klas start de mavoleerling met het maken van het loopbaandossier. Het loopbaandossier is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Zeeuwse mbo-scholen. De lob-lessen worden door de decaan en de vakdocenten gegeven. Het vak dienstverlening en producten in klas 3 is hier een onderdeel van. In leerjaar 4 werken leerlingen aan hun profielwerkstuk, een samenvatting van het lob-proces wat de leerlingen hebben doorlopen van klas 1 tot en met klas 4.

Havo en vwo
In de havo en vwo bovenbouw is het doel om de leerlingen in staat te stellen om een verantwoorde en weloverwogen keuze te maken voor een vervolgopleiding. In de bovenbouw gebruiken we het programma ‘Learnbeat’. In dit programma maakt de leerling de opdrachten. Het programma is tevens een naslagwerk voor informatie over studeren. Er wordt onder andere doorverwezen naar verschillende websites, zoals: 

☉ studiekeuze123 - de site voor studiekeuze informatie en het vergelijken van opleidingen
☉ studiekeuzekind - informatie voor ouders over studeren en studiefinanciering
☉ duo -  officiële site van de overheid over studeren en studiefinanciering

Enkele handige websites

 

 lob dossier intergrip – de link naar de website met de lob opdrachten.
☉ scalda – de link naar de opleidingen van het mbo-Scalda.
☉ mbostad – de link naar mbo-opleidingen binnen Nederland

Havo en vwo

In klas 3 zijn de studie- en loopbaanactiviteiten gericht op het kiezen van een profiel en bijbehorende vakken. 
We gebruiken in klas 3 voor zowel havo als vwo de methode Lyceo LOB.