Samenwerking COPS

COPS is een samenwerkingsproject tussen de Zeeuwse scholen en Basisteam Walcheren van de politie Zeeland - West-Brabant. In deze samenwerking zijn afspraken gemaakt dat er in geval van strafrechtelijk vervolgbare incidenten vanuit de scholen melding wordt gemaakt bij de politie. Hiervoor is een speciaal team opgericht. Dit team onderhoudt veelvuldig contact met de scholen. Regelmatig bezoeken de schoolagenten de scholen.

Hoe te handelen?

Als een leerling buiten school betrokken raakt bij een incident waarvan hij/zij melding of aangifte wil doen dan kan dat ook op school gedaan worden. De leerling meldt dan aan zijn/haar afdelingsleider dat hij/zij een afspraak wil maken met de schoolagent van COPS. In dit geval is geen uitleg aan de afdelingsleider over de inhoud van het incident nodig. Heeft het incident met school te maken dan is uitleg wel op zijn plaats. Het is namelijk onze ervaring dat de inbreng van de afdelingsleider vaak positief bijdraagt omdat deze meer kennis heeft van de leerling dan de schoolagent van COPS.

Diefstal, mishandeling, etc.

In geval van diefstal, mishandeling en soortgelijke incidenten is het beter om aangifte te doen aan het bureau van de politie. De schoolagenten van COPS zijn namelijk niet dagelijks in de school te vinden. Strafbare feiten als diefstal en mishandeling zijn buitenproportioneel, waardoor aangifte niet kan wachten. Je zult misschien snel je bankpas moeten blokkeren of hebt letsel wat over een week niet meer te zien is. De aangifte die je hebt gedaan op het bureau komt bij de schoolagent van COPS terecht en wordt snel behandeld.

In gesprek

Het kan voorkomen dat je voor een gesprek met de schoolagent van COPS wordt uitgenodigd. Dit kan zijn als aangever van een strafbaar feit, als getuige van een strafbaar feit of als verdachte van een strafbaar feit. In deze gevallen zal de schoolagent van COPS je ouders informeren over hoe het gesprek is gegaan en over het verloop van de zaak. Dit is een verplichting omdat leerlingen (meestal) minderjarig zijn. Als dit contact met de ouders niet direct heeft kunnen plaatsvinden, is de school altijd op de hoogte van het contact tussen de agent en de leerling en zal het op een later tijdstip geprobeerd worden.

Je kunt de schoolagenten ook via internet bereiken om een vraag te stellen of iets te melden waarover je bezorgd bent. Gebruik daarvoor het e-mailadres cops@cswalcheren.nl en je krijgt zeker antwoord!