CSW en AVG

Waarom?
Sinds mei 2018 geldt in de gehele EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is bedoeld om de privacy van Europese burgers te beschermen.

Wat betekent dit voor ons?
De wet verplicht CSW om er alles aan te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om persoonsgegevens juist en veilig te verwerken en het uitlekken van gevoelige gegevens te voorkomen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan geldt er een meldplicht voor datalekken en in het uiterste geval (bij laakbaar handelen) kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) boetes opleggen.

Privacyverklaring
CSW verwerkt persoonsgegevens die worden verstrekt, wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van onze website of de CSWinkel. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
☉ Voldoen aan wettelijke eisen;
☉ Toegang tot digitale leermiddelen verstrekken;
☉ Een betaling afhandelen;
☉ De nieuwsbrief verzenden;
☉ Betrokkenen bereiken;
☉ Betrokkenen informeren.

CSW zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. CSW houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn(en).

Persoonsgegevens verstrekken
CSW zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens gegevens zoals CSW dit hanteert. CSW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. CSW zal persoonsgegevens nooit verkopen.

Cookies
CSW gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat onze website en CSWinkel naar behoren werken. CSW verzamelt geen persoonsgegevens voor marketing- of commerciële doeleinden.

Rechten
Betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar meldpuntAVG@cswalcheren.nl. CSW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
CSW neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Veelgestelde vragen

Download hieronder een lijst met veelgestelde vragen over CSW en AVG.