De mentoren en vakdocenten 'sturen' onze leerlingen. Voor de meesten is die begeleiding voldoende. Soms is er behoefte aan extra ondersteuning. Hiervoor kunnen leerlingen terecht bij mevrouw Van Gilst, de ondersteuningscoördinator op CSW Toorop Talent College.

Leerlingen kunnen bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen in Kl@s-X, dat door sommige leerlingen ook wordt gebruikt als rustige werkplek wanneer het in de klas even niet lukt. Ook kan er leerlingbegeleiding worden ingeschakeld. Een leerling werkt samen met de leerlingbegeleider een aantal weken aan de doelen die samen zijn gesteld.

Af en toe moet er ondersteuning van buiten de school ingeschakeld worden. Ook dan wordt dit door de ondersteuningscoördinator geregeld. Ze kan daar de hulp van het Zorg AdviesTeam (ZAT) voor inschakelen. 

Goed contact tussen school en thuis vinden wij belangrijk. Wanneer wij ondersteuning willen inzetten, gaat dat altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Download hier de folder van kl@s-X

Schoolondersteuningsprofiel

Download hieronder het Schoolondersteuningsprofiel van CSW Toorop Talent College.