In plaats van een hele waslijst aan schoolregels, hanteren we op CSW Bestevaêr een top 8 van schoolregels. Immers, de meeste regels zijn eigenlijk heel logisch. 

☉ We behandelen elkaar met respect, zowel op school als in de digitale wereld. 
☉ Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen bij me en mijn huiswerk gemaakt.
☉ Ik houd de school netjes.
☉ Ik eet en drink alleen in de aula of op het plein en gooi afval in de afvalbak.
☉ Ik ben in pauzes en tussenuren in de aula of op het plein. Alleen als ik in klas 3 of 4 zit mag ik van het plein af.
☉ CSW Bestevaêr is een rook- en alcoholvrije school.
☉ Ik gebruik devices alleen met toestemming van de docent in de les.
☉ Ik maak geen beeld- en geluidsopnames van anderen op school, zonder toestemming van die ander. 

Natuurlijk zijn er verder uitgeschreven regels over ziek melden, eruit gestuurd worden enzovoort:
☉ Uitgebreide schoolregels CSW Bestevaêr
☉ ICT regels 

iPad en telefoon afspraken CSW Bestevaêr