Leerlingenraad

Leerlingen moeten de gelegenheid hebben om zich te kunnen uitspreken op school. Ze hebben recht op informatie en inspraak. Dat maakt ook de betrokkenheid bij school en alles wat er bij de schoolorganisatie komt kijken groter. De leerlingenraad geeft leerlingen de kans zich hierin te ontwikkelen.   

De leerlingenraad wordt gezien als een meedenkende partij die deel is van de school.  

Leerlingen kunnen adviseren en aanbevelingen doen over de leef- en onderwijsklimaat bij ons op school.   

De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen voor zaken die van algemeen belang zijn op school. Ook leren zij bewust te zijn dat je niet alleen voor je eigen belang op komt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt.  

Door lid te worden van leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. 

 De leerlingenraad wordt begeleid door een docent. De vestigingsdirecteur sluit ook een aantal keer per jaar aan om met de leerlingen in gesprek te gaan.

Wat doet de leerlingenraad?

Zij geven hun mening over ons leerklimaat en met deze input kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen.
Zij behartigen de belangen van de leerlingen.
Zij zijn een goed forum om problemen op school op te lossen
Zij kunnen een rol spelen in de organisatie van buitenschoolse activiteiten.

Wat leren leerlingen van deelnemen aan de leerlingenraad?

De leerlingen leren samenwerken, overleggen en de groep vertegenwoordigen.
De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
Het bevordert actief burgerschap.