Decanaat en Loopbaanoriëntatie (LOB)

Onze leerlingen ontwikkelen zich volop gedurende hun schooltijd. Niet alleen krijgen ze door de jaren heen meer zicht op hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden, maar ook interesses kunnen veranderen.

Aan ons als school de mooie taak om met de leerlingen mee te kijken in hun talentontwikkeling. Dit doen we als vanouds door te begeleiden en te informeren over vakkenpakketten, vervolgopleidingen en beroepsrichtingen.

Uiteraard vinden op school gedurende de leerjaren 2, 3 en 4 voorlichtingsavonden plaats over vakkenpakketten en de doorstroom van onderbouw naar bovenbouw. Natuurlijk kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook een afspraak maken met de decaan om over deze keuzes te praten.

Maar in deze huidige tijd, waarin we onze leerlingen willen uitdagen zichzelf goed te leren kennen, proberen we ook een slag te slaan door voorlichtingen te koppelen aan praktijkervaring, door bijvoorbeeld het volgen van een stage, een dag meelopen bij een vervolgopleiding of het volgen van workshops in de technische sector.  

Deze loopbaanörientatie (LOB) wordt als vak door de jaren heen gegeven en is tevens onderdeel van ons examenprogramma. De schooldecaan, LOB-coördinatoren en mentoren begeleiden de leerlingen tijdens deze lessen.

Aan het einde van hun schoolcarrière hopen we dat elke leerling zodoende een stevig fundament heeft meegekregen om onze slogan Ontdek je talent en word wie je bent inderdaad te hebben waargemaakt.

Beatrijs Vermeulen-Kriekaard vervult op CSW Bestevaêr de rol van decaan.

Decaan Bestevaêr
Mevr. B. Vermeulen-Kriekaard
Decaan