Ouderraad

Naast de informatie-uitwisseling tussen de school en de ouders/verzorgers van onze leerlingen (bijvoorbeeld door middel van spreekavonden en gesprekken met de mentor) kunnen ouders/verzorgers ook op verschillende manieren actief participeren.

Elk van de drie CSW-vestigingen heeft een ouderraad.  Deze vormt de schakel tussen de ouders/verzorgers en de vestigingsdirecteur. De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag meedenken met school. Ze geven gevraagd en soms ongevraagd advies over allerlei ontwikkelingen binnen de school. Uiteraard is de ouderraad er ook voor alle ouders.

De ouderraad wil een aanspreekpunt zijn voor ouders. Voor veel zaken kunt u natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met de mentor van uw kind. Zijn er vragen over school, uw kind(eren) of aan school gerelateerde zaken en u weet niet goed aan wie u ze kan stellen, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via een van de leden van de ouderraad (zie onder). We kunnen uw vraag bespreken in de vergadering van de ouderraad, u advies geven en u eventueel in contact brengen met de juiste instanties of personen binnen de school.
U kunt de ouderraad benaderen via het emailadres: ouderraadbestevaer@cswalcheren.nl.

De ouderraad vergadert ongeveer vier keer per jaar in aanwezigheid van de vestigingsdirecteur. Hebt u interesse om bij het team van de ouderraad te komen, of u wilt een keer een vergadering bijwonen, laat het een van ons dan gerust weten.