Vertrouwenspersonen, intern en extern

Wanneer je vindt dat je te maken hebt gekregen met een vorm van intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, kun je met een vraag of klacht hierover terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon luistert naar je probleem, biedt een helpende hand en gaat na of via bemiddeling een oplossing mogelijk is. De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.
Elke vestiging telt minimaal twee vertrouwenspersonen die je kunt benaderen.

De externe vertrouwenspersoon voor CSW is mevrouw Elke de Beyer. Zij is per mail bereikbaar via info@elkedebeyer.nl of telefonisch via 06 - 5288 9686.

Hieronder staan twee regelingen genoemd waarin is beschreven hoe de vertrouwenspersoon kan handelen.
► Functieprofiel vertrouwenspersoon integriteit
► Functieprofiel vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Daarnaast is er de Klachtenregeling Onderwijs voor het indienen van klachten van algemene aard en klachten over seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 

Interne vertrouwenspersonen CSW Bestevaêr

Izak Visser
Dhr. I. Visser
Vertrouwenspersoon
Lara Gijsen
Mw. L. Gijsen
Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen CSW Toorop Talent College

Wilbert Mingelen
Dhr. W.B. Mingelen
Vertrouwenspersoon
Lydia Janse
Mw. L. Janse
Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen CSW Van de Perre

Bas Coenen
Dhr. J.B. Coenen
Vertrouwenspersoon
Maartje Kole
Mw. M.C. Kole
Vertrouwenspersoon