Bevordering

Wij vinden het belangrijk dat jij en je ouders zien hoe jij je op school ontwikkelt. Je leert elke dag dingen en regelmatig vragen we je dat te laten zien door een toets, een opdracht, een filmpje of een gesprek. De resultaten daarvan leggen we vast. Hoe dat gebeurt verschilt. 

Gepersonaliseerd Leren (GPL) 
Bij GPL geven we in leerjaar 1 en 2 geen cijfers. Je werkt aan je leerdoelen voor de verschillende vakken en we houden bij of je die behaald hebt. 

Klas 3 en 4 
In leerjaar 3 en 4 geven we wel cijfers. Die kun je altijd zien in SOM. SOM geeft je een overzicht van de geleverde prestaties gedurende een bepaalde periode en het gemiddelde van al je cijfers.  Het schooljaar is verdeeld in twee perioden. De cijfers van de perioden tellen even zwaar voor het eindrapport. Het eindrapport krijg je op papier mee naar huis. 

Vrijeschool
In de vrijeschool geven we cijfers. Niet alleen voor toetsen van de vaklessen, maar ook voor bijvoorbeeld je periodeschrift. Je cijfers kun je altijd zien in SOM. SOM geeft je een overzicht van de prestaties gedurende een bepaalde periode en het gemiddelde van al je cijfers. Het schooljaar is verdeeld in twee perioden. De cijfers van de perioden tellen even zwaar voor het eindrapport. De leerlingen krijgen het rapport inclusief een woordrapport op papier mee naar huis. 

Bevorderingen
Bij GPL geven we leerlingen twee jaar om te bepalen op welk niveau ze in leerjaar 3 verder gaan. Dat betekent dat alle leerlingen in principe doorstromen van leerjaar 1 naar leerjaar 2. Niveaus kunnen tussendoor worden bijgesteld. In de doorstroomnormen is te lezen op basis waarvan we dat soort besluiten nemen. 

Bij leerjaar 3 en 4 en de vrijeschool is het eindrapport uitgangspunt bij de bespreking over bevorderen of niet bevorderen. Het eindrapport is het gemiddelde van alle cijfers die in een jaar behaald zijn. De vakdocent stelt het eindrapportcijfer vast. De overgangsvergadering (alle docenten van de klas) neemt op basis van het eindrapport een (voorlopige) beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. 
  
Voor de overgang worden richtlijnen gehanteerd. Uitgangspunt voor de beslissingen zijn de zogenaamde tekorten. Deze gelden voor leerjaar 3 en 4 en alle leerjaren vrijeschool. 
  

Cijfer 5 = 1 tekort 
Cijfer 4 = 2 tekorten 
Cijfer 3 = 3 tekorten 
Cijfer 2 = 3 tekorten 
Cijfer 1 = 3 tekorten 

GPL Determinatie en doorstroomnormen

GPL doorstroomnormen GPL mavo en havo 3

In klas 3 mavo geven we cijfers in het examendossier. Daarnaast evalueren we in klas 3 mavo en 3 havo formatief. Net als in klas 1 en 2. De overgang van mavo 3 naar mavo 4 is gebaseerd op een combinatie van bevordering op basis van de cijfers in het examendossier en de zak-slaagregeling en een advies op basis van de formatieve evaluatie. In havo 3 is de overgang naar leerjaar 4 alleen gebaseerd op een advies n.a.v. de formatieve evaluatie.

MAVO-4

In mavo 4 worden nog gewoon cijfers gegeven die via de zak-slaagregeling bepalen of een leerling zijn diploma heeft gehaald.

Klik op de link "Slaag-zakregeling gl/tl-vmbo" voor de slaag-zakregeling.