Folder CSW Bestevaer

Download hier onze folder! 

Gepersonaliseerd leren
 

CSW Bestevaêr is een persoonlijke en kleinschalige school. Bij ons krijg je je eigen coach, die elke week een gesprekje met je heeft over wat je hebt gedaan en geleerd, en samen met jou naar je studievoortgang kijkt. Jij staat in het middelpunt.

Gepersonaliseerd Leren
Op CSW Bestevaêr kun je je schoolwerk doen op een manier die je nergens anders in Zeeland vindt. Je werkt binnen je klas op je eigen niveau, in je eigen tempo. We noemen dat Gepersonaliseerd Leren. Samen met je coach en vakdocenten bepaal je welke leerstof bij jou past zodat het niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk voor je is. De docent bepaalt welke doelen je gaat halen en samen kijk je hoe je dat gaat doen. Als het goed gaat, kun je vakken op een hoger niveau volgen.

Jij wordt gezien
Wij willen dat jij je veilig en gezien voelt op school. Daarom begin je elke ochtend met je klas. Wij noemen dat 'de dagstart met je stamgroep'. Daarnaast heb je elke week een gesprek met je coach. Je bespreekt wat je leerdoelen zijn voor die week, wat je wilt bereiken, waar je goed in bent en hoe je je verder gaat ontwikkelen. Je praat ook samen over wat je lastig vindt op school en waar je hulp bij nodig hebt.

Jouw niveau, jouw tempo
Je werkt op je eigen niveau en tempo aan je leerdoelen. Dit doe je met behulp van een online leeromgeving. Je werkt op een iPad. Elke dag zijn er verschillende leeractiviteiten, zoals workshops, uitlegmomenten en labsessies. Deze volg je samen met de andere leerlingen van je stamgroep of met de leerlingen die op hetzelfde niveau of tempo als jij werken. Iedereen leert op zijn eigen manier, daarom gebruiken we verschillende werkvormen.

Jouw planning
Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je leert je schoolwerk goed te plannen. Dit betekent dat je weet wat je moet doen en ook wanneer je dit moet doen. Je leert dit van je coach en vakdocenten. Als je je werk goed plant en op school goed doorwerkt, heb je minder huiswerk.

Verlengde brugklas 
Bij Gepersonaliseerd Leren kun je werken op verschillende niveaus. In overleg met je meester of juf van groep 8 bepalen we op welk niveau je begint op CSW. Na de eerste periode kijken we hoe het is gegaan. Daagt het vak je voldoende uit? Dan zit je goed en werk je verder op hetzelfde niveau. Ben je goed in een vak? Dan kun je dat vak gaan volgen op een niveau dat iets hoger ligt. Je werkt op een hoger niveau, maar blijft gewoon in dezelfde stamgroep. Pas na twee jaar bepalen we in welke richting je uiteindelijk examen gaat doen. We noemen dit verlengde brugklas.

Kunskapsskolan
Wij zijn voor Gepersonaliseerd Leren geïnspireerd door het Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan, maar geven daar onze eigen invulling aan. Kijk voor meer informatie over het concept op de website van Kunskapsskolan Nederland.

GPL in het kort