Bestevaêr School en eindexamen 2023-2024

Het schoolexamen vmbo-g/mavo vindt plaats gedurende de leerjaren 3 en 4. De centraal examens vinden vanaf mei in het laatste leerjaar plaats. 

In oktober wordt het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting' (PTA) voor de (examen)klassen bekend gemaakt. In dit PTA zijn, naast de algemene bepalingen, onder meer opgenomen: de namen van de examinatoren en de leden van de commissie van beroep, de data die betrekking hebben op het schoolexamen en het centraal examen, de omschrijving van de leerstof en de regeling tot vaststelling van de eindcijfers van de schoolexamens, en de herkansingsregeling. 

Het examenreglement 2023/2024 met daarin alle officiële regelingen staat hier.

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2023-2024