Vwo

Binnen het vwo zijn er twee mogelijkheden: je kiest atheneum of gymnasium. Op het gymnasium wordt Latijn en/of Grieks aan het vakkenpakket toegevoegd.
In de bovenbouw van havo en vwo kies je voor een richting waarmee je in je vervolgopleiding verder wilt gaan. Je maakt dan een keuze uit één van de vier profielen:

 Cultuur en Maatschappij
☉ Economie en Maatschappij
☉ Natuur en Gezondheid
 Natuur en Techniek

Ook kun je binnen het vwo kiezen voor tweetalig onderwijs.