De Havo-coachklas

Je krijgt les op havo-niveau en deze brugklas biedt jou de mogelijkheid om te ontdekken waar jij het beste op je plek bent. Samen met je mentor en de studiecoach gaan we dat bekijken. In de havo-coachklas ben je in de eerste helft van het schooljaar bezig met het leggen van de basis: hoe leer ik, hoe plan ik mijn werk, hoe maak ik huiswerk en welke ICT-vaardigheden heb ik nodig. In de tweede helft van het schooljaar kijken we of je misschien extra hulp nodig hebt bij taal en rekenen. Je kunt dan extra les krijgen in bijvoorbeeld begrijpend lezen, werkwoordspelling of rekenen. Of je nu na leerjaar 1 naar mavo of naar havo gaat: CSW Van de Perre biedt het allemaal aan op één vestiging.

De Havo-klas

Havo is voor jou de goede richting als je geïnteresseerd bent in zowel de theorie als in de praktijk. Dat wat je leert tijdens de lessen (theorie) kun je toepassen in de projectweken en bij de Talent Specials (praktijk). Tijdens die momenten leer je ook samenwerken en haal je de buitenwereld binnen de school. Vanaf klas 2 is er meer aandacht voor wat je later wil worden, welke opleiding daarvoor nodig is en welke vakken je daarvoor moet kiezen aan het begin van klas 3. Op CSW kun je kiezen uit veel vakken. We vinden het heel belangrijk dat je zelf betrokken bent bij je eigen leerproces, zodat je goed voorbereid wordt op een overstap naar het hbo of het vwo.

Havo-P

In de onderbouw zijn er veel projecten en Talent Specials waarbij theorie en praktijk samenkomen. Bij het vak havo-P in de bovenbouw kun je hier ook elke week mee aan de slag. Sinds schooljaar 2022/23 kunnen leerlingen in havo 4 op CSW Van de Perre dit vak volgen. De P staat hierbij voor het woord praktijk. Havo-P is een landelijke pilot in samenwerking met SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en andere middelbare scholen uit het land. Bij het vak havo-P staat het denken en doen vanuit de praktijk centraal. Het doel is om havo leerlingen meer te motiveren voor hun schoolwerk en om ze beter voor te bereiden op een vervolgopleiding. Om dit te realiseren werken wij samen met lokale bedrijven en de HZ. Fenna Sander is één van de leerlingen die voor havo-P heeft gekozen. Waarom? Lees het interview hieronder!

Wat is de reden dat jij voor havo-P hebt gekozen?
‘’Het leek mij een goede manier om me alvast voor te bereiden op het hbo. Mijn ouders dachten hier ook zo over. Ik weet nog niet precies welke opleiding ik wil gaan doen, dus misschien helpt dit vak hierbij.’’

Hoe zien de lessen eruit?
‘’Elke donderdag hebben we twee uur havo-P en werken we in groepjes aan een project. In de eerste periode moesten we een nieuw schoolplein ontwikkelen voor CSW. Daar kwam best wat bij kijken. We moesten bijvoorbeeld rekening houden met het budget en een enquête onder leerlingen afnemen. Iedereen had een rol; ik was kwaliteitsbewaker.’’

Hoe bevalt havo-P tot nu toe?
‘’Goed! Ik vind het een leuke ervaring. De eindpresentatie van ons eerste project deden we bijvoorbeeld op de HZ. Je leert goed samenwerken, communiceren en presenteren. Nu ga ik met mijn groepje aan de slag voor Zorgstroom. Weer een mooie uitdaging!’’