Mavo

Mavo is voor jou de goede richting als je het leuk vindt om theoretische vakken af en toe af te wisselen met een praktijkvak.

In mavo 1 heb je de volgende vakken:
Nederlands, Engels, Frans, biologie, wiskunde, techniek, gym, kunst (tekenen, schilderen, etc), levensbeschouwing/godsdienst en afwisselend workshops van techniek, koken en ICT. Tot slot kun je kiezen uit Steruren. Je kunt een onderwerp kiezen dat je nu nog moeilijk vindt zodat je hier beter in wordt. Dit kan Frans, wiskunde, Nederlands, sociale vaardighedencursus of een onderdeel van Nederlands zijn.

Ook krijg je twee uur per week Talent Specials waarbij je kunt kiezen wat je leuk vindt. Als je meer wilt weten over de Talent Specials kun je hier alvast een kijkje nemen. Als je voor CSW Van de Perre kiest, kom je voor de zomervakantie al naar CSW voor enkele proeflesjes. Ook ontmoet je dan je nieuwe klas en je mentor. Kort voor de zomervakantie kom je ook met je ouders naar school voor een kennismakingsgesprek waarbij je aan kunt geven bij wie je in de klas wilt komen.

Na de mavo kun je naar het mbo of doorstromen naar de havo. Op CSW Van de Perre is dat eenvoudig, omdat mavo en havo in één gebouw naar school gaan.