CSW Bestevaêr vrijeschool

 

 

 

 

CSW Bestevaêr vrijeschool

De vrijeschool is voor leerlingen met een MAVO, HAVO of VWO advies. Alleen de weg naar het examen en de manier waarop je les krijgt is net even anders dan je misschien gewend bent. Je zit dus in een brugklas met gemengde niveaus mavo, havo of vwo; zo leer je ook van elkaar. We bieden drie leerjaren vrijeschool. Vanaf het vierde leerjaar stroom je verder door op je eigen niveau.

 

Je krijgt zoveel mogelijk les van je mentor. Hij/zij geeft dagelijks lessen aan jouw klas en verzorgt ook het mentoruur. Een prettige sfeer in de klas is voor alle leerlingen belangrijk. Als je je veilig voelt en als je kunt zijn wie je bent, kan je goed leren. Op de vrijeschool heeft iedere klas zijn eigen lokaal. Daar krijg je de meeste lessen. Natuurlijk ga je voor sommige lessen naar een ander lokaal, zoals bij gym of toneel.

 

 

De vrijeschool werkt met periodeonderwijs. Dit houdt in dat gedurende drie weken achter elkaar één thema centraal staat in de eerste twee lesuren. Zo’n periode kan over allerlei vakken gaan, zoals wiskunde, sterrenkunde, Nederlands of biologie. Bij de periode geschiedenis gaat het  bijvoorbeeld over grote ontdekkingsreizigers of uitvinders, maar ook andere vakken zoals aardrijkskunde, komen daarin samen. Op deze manier kan je je echt verdiepen in een vak en het daardoor ook beter begrijpen. Je verwerkt in dat blokuur periode de lesstof in je eigen schrift. De informatie loopt via je docent naar jou als leerling. Jij beschrijft daarin wat je geleerd hebt, je maakt er tekeningen bij, je maakt verslagen van wat er is gedaan en je maakt er opdrachten in. Zo maak je je eigen ‘theorieboek’. In het begin is dat nog leeg, maar je vult je schrift drie weken lang gedurende die blokuren. En omdat je dit helemaal zelf hebt gemaakt, weet je de lesstof al behoorlijk goed als je moet gaan leren voor een proefwerk! Je wordt ook op je eigen niveau aangesproken, waardoor er voor iedereen voldoende uitdaging is.

Na dit periodeonderwijs beginnen de ‘gewone’ vaklessen zoals b.v. Nederlands, Engels, of wiskunde. Daarnaast krijg je veel kunstvakken, ambachtelijke - en bewegingsvakken. Denk maar eens aan houtbewerking, hoeden maken, gym, toneel, euritmie/dans, muziek, tekenen en schilderen. Op de vrijeschool krijg je dus een brede ontwikkeling. Je leert niet alleen door te denken, maar ook door te doen en te beleven. Je ontwikkelt ook veel op sociaal en kunstzinnig gebied. Zo leer je op de vrijeschool met je hoofd, je hart en je handen!

 

Ben je nieuwsgierig geworden? Past dit bij jou? Kies dan voor de vrijeschool!

 

Heb je vragen? Kom naar de informatie avonden of de open dag. Voor CSW Bestevaêr op 25 en 31 januari 2022 en de Open dag op 14 februari 2022. Kijk voor meer informatie op de pagina "voor groep 8".

Omdat we soms meer aanmeldingen voor de vrijeschool krijgen dan we kunnen plaatsen, is het mogelijk om voor in te tekenen. Als we meer aanmeldingen krijgen dan we kunnen plaatsen, dan gebruiken we de volgorde van voorintekening als één van de selectiecriteria. Voor-intekenen kan vanaf 1 december 2021 via dit formulier.

 

Klik hier voor onze promotiefilm 2021

Klik hier voor het onderwijskundig plan 7e, 8e en 9e klas 2019 t/m 2021

Klik hier voor de  folder CSW Bestevaêr vrijeschool 2020/2021

Klik hier voor informatie over de Vereniging ter bevordering van Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Zeeland (VVVZ).

 

 

Hiernaast en onder twee voorbeelden van een opdracht bij Engels over het thema "Helden".

Gemaakt in de 8e klas vrijeschool.