Lichamelijke onderzoeken

In leerjaar 2 hebben we lichamelijke onderzoeken voor onze leerlingen. Op de ouderavond wordt aan de ouders en de leerlingen uitgelegd wat de bedoeling van deze onderzoeken is. Ieder jaar blijkt weer het nut van deze onderzoeken. Zo zijn we  gestart met het project 'voeding' om de leerlingen er op te wijzen wat verantwoorde voeding is. De onderzoeken worden afgenomen door de jeugdverpleegkundige. De leerlingen die extra zorg nodig hebben worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT). 

 

De GGD jeugdarts gaat vaak (al dan niet naar aanleiding van de lichamelijke onderzoeken in leerjaar 2) in gesprek met de leerlingen om de problematiek helder te krijgen en aan te pakken. Verder onderhoudt de jeugdarts de contacten met Emergis